formát XML

Formát XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<SHOP>
 <SHOPITEM>
  <PRODUCT>Názov produktu 1</PRODUCT>
  <DESCRIPTION>Popis produktu 1</DESCRIPTION>
  <URL>http://www.vasobchod.sk/produkt1</URL>
  <IMGURL>http://www.vasobchod.sk/obrazky/produkt1.jpg</IMGURL>
  <PRICE_VAT>150.50</PRICE_VAT>
  <CATEGORYTEXT>Kategória1/Kategória2</CATEGORYTEXT>
  <MANUFACTURER>Výrobca</MANUFACTURER>
  <AVAILABILITY>0</AVAILABILITY>
 </SHOPITEM>
 <SHOPITEM>
  <PRODUCT>Názov produktu 2</PRODUCT>
  <DESCRIPTION>Popis produktu 2</DESCRIPTION>
  <URL>http://www.vasobchod.sk/produkt2</URL>
  <IMGURL>http://www.vasobchod.sk/obrazky/produkt2.jpg</IMGURL>
  <PRICE_VAT>100</PRICE_VAT>
  <CATEGORYTEXT>Kategória1</CATEGORYTEXT>
  <MANUFACTURER>Výrobca</MANUFACTURER>
  <AVAILABILITY>24</AVAILABILITY>
 </SHOPITEM>
</SHOP>

Popis značiek

<SHOP>hlavná koreňová značkapovinné
<SHOPITEM>značka obsahujúca informácie o konkrétnom tovarepovinné
<PRODUCT>názov tovaru (odporúčame do 70 znakov)povinné
<DESCRIPTION>popis tovaru (min. 50 znakov, max. do 512 znakov)povinné
<URL>URL adresa na konkrétny tovarpovinné
<IMGURL>URL adresa obrázku kokrétneho tovarupovinné
<PRICE_VAT>cena tovaru Eur s DPH, aj zľavnenápovinné
<OLDPRICE_VAT>stará cena tovaru Eur s DPH pred zľavou
<CATEGORYTEXT>kategória tovaru vo vašom obchode s celou cestou (top kategória\podkategória\podkategória)
<MANUFACTURER>výrobca tovaru
<AVAILABILITY>dostupnosť tovaru - udávajte v hodinách (0 hodín = skladom)

Maximálna veľkosť XML súboru je 5MB a pre PREMIUM partnerov 10MB.