Podmienky

Portál WebShopy.sk(ďalej len portál) vytvára zoznam slovenských internetových obchodov a ich tovaru, nepredáva žiadny z produktov.

Služby portálu sú používateľom a internetových obchodom poskytované zadarmo.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť obchod do databázy bez uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a správnosť tu uverejnených produktov a informácií.

Zaregistrovaním sa na portáli používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje o používateľoch tretím stranám, bez ich výslovného súhlasu.

Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky týkajúce sa tu ponúkaných produktov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu používateľmi či tretími stranami.

Prevádzkovateľ vykoná zmenu údajov internetového obchodu alebo jeho vymazanie z databázy na žiadosť oprávnenej osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť služby poskytované portálom bez súhlasu a bez informovania používateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.