Stena na náradie 1152 x 780 mm s držiami a 62 boxami

Sada pozostáva zo 4 dosiek rozmermi 576 x 390 mm
Vďaka 62 boxom na skrutky, hmoždinky, klince a iné prvky budete máť v dielni

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm s držiami a 56 boxami

  Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm Vďaka 56 boxom na skrutky, hmoždinky klince a iné prvky budete máť v dielni vždy poriadok.

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 114 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 100 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 38 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 126 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 58 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 66 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm + 63 boxov

  Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm 1152 x 780 mm je 1152 x 780 mm Vďaka 63 boxom, budete mať v dielni vždy poriadok a transparentnosť. Všetky držiaky nástrojov a police viditeľné na obrázkoch sú súčasťou sady

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm s držiakmi a 68 boxami

Sada pozostáva zo 4 dosiek rozmermi 576 x 390 mmVďaka 68 boxom na skrutky, hmoždinky  klince a iné prvky budete máť v dielni vždy poriadok

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm s držiakmi a 32 boxami

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm Vďaka 32 boxom na skrutky, hmoždinky  klince a iné prvky budete máť v dielni vždy poriadok Všetky držiaky nástrojov a police viditeľné na obrázkoch sú súčasťou sady    

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm s držiakmi a 56 boxami

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm Vďaka 56 boxom na skrutky, hmoždinky klince a iné prvky budete máť v dielni vždy poriadok Všetky držiaky nástrojov a police viditeľné na obrázkoch sú súčasťou sady     

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm + 68 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm. Vďaka 68 boxom, budete mať v dielni vždy poriadok a transparentnosť. Všetky držiaky nástrojov a police viditeľné na obrázkoch sú súčasťou sady

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 18 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 1152 x 780 mm Celková plocha je 1152 x 780 mm

kúpiť

Stena na náradie 1152 x 780 mm + 42 boxov

  Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm 1152 x 780 mm je 1152 x 780 mm Vďaka 42 boxom, budete mať v dielni vždy poriadok a transparentnosť. Všetky držiaky nástrojov a police viditeľné na obrázkoch sú súčasťou sady

kúpiť

Pracovná stena 1152 x 780 mm + 99 boxov

Sada pozostáva zo 4 dosiek s rozmermi 576 x 390 mm     Vďaka 99 boxov, budete mať v dielni vždy poriadok a prehľadnosť.    

kúpiť