iris-knihy.sk

knihy, učebnice, skriptá, literatúra, vydavateľstvo iris, odborná literatúra

nakupovať

Nadané dieťa | Iris-knihy.sk

Štúdia týkajúca sa problematiky inteligencie, tvorivosti, nadania, spoločenských aspektov podpory nadaných detí, výchovy a vzdelávania, vrátane charakteristiky učiteľa a jeho prístupu k špecifickým metódam výučby.

 • Cena: 17.60 Eur
kúpiť

Problém výchovy na prahu 21. storočia | Iris-knihy.sk

Práca je príspevkom k filozofii výchovy (na Slovensku nie veľmi reflektovanej oblasti), a to takým, ktorý si samozrejme nerobí nárok na vyčerpanie vybranej problematiky, resp. zvládnutie témy v každom jej možnom ohľade.

 • Cena: 12.65 Eur
kúpiť

Logika pre každého | Iris-knihy.sk

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet a výrazov,

 • Cena: 16.50 Eur
kúpiť

Filozofická antropológia | Iris-knihy.sk

Cieľom práce je uviesť čitateľa do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako učebnica určená najmä študentom filozofie a filozofických disciplín.

 • Cena: 12.65 Eur
kúpiť

Úvod do antropológie | Iris-knihy.sk

Podľa amerického sociobiológa Edwarda Osborna Wilsona antropológia patrí k vedám, od ktorých ľudia očakávajú poznanie, ktoré má umožniť pochopiť zákony a princípy ovplyvňujúce ich život a umožňujúce racionálnejšie kontrolovať vlastnú budúcnosť.

 • Cena: 12.65 Eur
kúpiť

Predsokratovci a Platón | Iris-knihy.sk

Tento zväzok je venovaný antickej filozofii, približne obdobiu od 6. do 4. storočia pred n. l. Obsahuje jednak zlomky z predsokratovcov, jednak Platónove filozofické dialógy.

 • Cena: 17.60 Eur
kúpiť

Humanizmus a renesancia | Iris-knihy.sk

Zväzok Od Aristotela po Plotina je venovaný antickej filozofii, a to približne obdobiu od 4. storočia pred n. l. do 3. storočia n. l. Filozofickými spismi Platónovho žiaka Aristotela, najväčšieho mysliteľa staroveku, zakladateľa logiky a mnohých nových di

 • Cena: 17.60 Eur
kúpiť

Od Aristotela po Plotina | Iris-knihy.sk

Ďalší zväzok Antológie z diel filozofov – Humanizmus a renesancia – zahrnuje obrodu antickej epochy, t. j. 14. a 15. storočie, obdobie, pre ktoré je typické nielen množstvo neprekonateľných umeleckých výtvorov, ale s ktorým sa spája aj ideový prerod člove

 • Cena: 17.60 Eur
kúpiť

Človek ako Homo agens | Iris-knihy.sk

V centre záujmov autora vo filozofii je človek ako konajúca bytosť, Homo agens, teda ľudské konanie v najširších súvislostiach, od psychologických cez etické, politické až po sociokultúrne vrátane ekologických a globálnych.

 • Cena: 9.30 Eur
kúpiť

Na ceste k rodovej rovnosti | Iris-knihy.sk

Autori svoju pozornosť zamerali na analýzu existujúcej úrovne rovnosti šancí žien a mužov v ich kariérnom postupe.

 • Cena: 15.40 Eur
kúpiť

Obrazy vedy - veda o vede | Iris-knihy.sk

Práca je venovaná stému výročiu narodenia profesora Igora Hrušovského, iniciátora novej orientácie slovenskej filozofie na výskum možno až najdô­ležitejšieho činiteľa rozvoja dnešnej spoločnosti, teda na vedu.

 • Cena: 10.20 Eur
kúpiť

Antikrist | Iris-knihy.sk

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“.

 • Cena: 7.90 Eur
kúpiť

Ecce homo | Iris-knihy.sk

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktoré nie je súčasťou tzv. „akademickej filozofie.“ Ovplyvnilo filozofiu života a jeho reminiscencie možno nájsť aj v neskorších filozofických a socio-kultúrnych modeloch.

 • Cena: 7.90 Eur
kúpiť

Tak vravel Zarathustra | Iris-knihy.sk

Dielo obsahuje kritiky morálky založenej na kritike človeka ako indivídua s deformovanými vlastnosťami, ktoré z neho robia baránka namiesto dravého vtáka.

 • Cena: 11.90 Eur
kúpiť

Úvod do metafyziky | Iris-knihy.sk

Metafyziku autor chápe ako kategoriálny opis, teda innos, ktorej cieľom je opísať našu konceptuálnu výbavu, prostredníctvom ktorej uchopujeme a poznávame náš svet. Veľká pozornosť sa venuje ústredným metafyzickým kategóriám: substancii, esencii, akcidentu

 • Cena: 12.10 Eur
kúpiť