Keramická pec KITTEC CB 190 S PLUS- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 11 kW, napätie 400 3N~, objem 190 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 190 S PLUS Studio Line, max. teplota 1320°C, objem 190 l, záruka 3 roky. Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vypaľovať porcelán.

kúpiť

Keramická pec KITTEC CB 190 SX- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 13 kW, napätie 400 3N~, objem 190 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 190 SX Studio Line, max. teplota 1320°C, objem 190 l, záruka 3 roky. Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vypaľovať porcelán.   Odp

kúpiť

Keramická pec KITTEC CB 130 S PLUS- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 7,2 kW, napätie 400 2N~, objem 127 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 130 S PLUS Studio Line, max. teplota 1320°C, objem 127 l (s medzikružím 190 l), záruka 3 roky. Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno

kúpiť

Keramická pec KITTEC CB 130 SX- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 8,6 kW, napätie 400 2N~, objem 127 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 130 SX Studio Line, max. teplota 1320°C, objem 127 l (s medzikružím 190 l), záruka 3 roky. Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vyp

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 40- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V, objem 40 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 40 Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporúčaný teplotný regulátor a vypaľovacie príslušenstvo- nižšie. Vonkajšie rozmery: š.590 x h.720 x v.620 x v2. 780mm š.....vonkajšia šírka (priemer pe

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 50- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1310°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V objem 50 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 50 Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporúčaný teplotný regulátor a vypaľovacie príslušenstvo- nižšie. Vonkajšie rozmery: š.590 x h.720 x v.700 x v2. 860 mm š.....vonkajšia šírka (priemer p

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 50 PLUS- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V objem 50 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 50 PLUS Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporúčaný teplotný regulátor a vypaľovacie príslušenstvo- nižšie. Vonkajšie rozmery: š.590 x h.720 x v.700 x v2. 860 mm š.....vonkajšia šírka (prie

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 50 S- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 4,4 kW, napätie 400 V objem 50 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 50 S Studio Line Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vypaľovať porcelán. Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporú

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 66- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1230°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V objem 66 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 66 Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporúčaný teplotný regulátor a vypalovacie príslušenstvo- nižšíe Vonkajšie rozmery: š.590 x h.720 x v.850 x v2. 1010 mm š.....vonkajšia šírka (priemer p

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 66 PLUS- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1280°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V objem 66 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 66 PLUS Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odpořúčany teplotny regulator a vypaľovacie prislušenstvo- nižšie Vonkajšie rozmery: š.590 x h.720 x v.850 x v2. 1010 mm š.....vonkajšia šírka (prie

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 66 S- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 5 kW, napätie 400 V objem 66 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 66 S Studio Line Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vypaľovať porcelán. Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporú

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 70 PLUS- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1260°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V, objem 70 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 70 PLUS Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporúčaný teplotný regulátor a vypaľovacie príslušenstvo- nižšie Vonkajšie rozmery: š.620 x h.750 x v.780 x v2. 1010 mm š.....vonkajšia šírka (prie

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 70 S- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 5,6 kW, napätie 400 2N~, objem 70 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 70S Studio Line, max. teplota 1320°C, objem 70 l (s medzikružím 100 l), záruka 3 roky. Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vypaľov

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 100 S- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1320°C, príkon 8,6 kW, napätie 400 3N~, objem 100 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 100 S Studio Line, max. teplota 1320°C, objem 100 l, záruka 3 roky. Na základe žiadosti zákazníka u peci značených S , možno po technickej úprave docieliť max. teploty 1350°C, pri ktoré možno vypaľovať porcelán. Presný

kúpiť

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 80 PLUS- Studio line (Vrátane regulatora TC 44, max.teplota 1230°C, príkon 3,6 kW, napätie 230 V, objem 80 l, záruka 3 roky)

Vypaľovacia keramická pec KITTEC CB 80 PLUS Studio Line Presný prehľad dát a technických údajov nájdete tu Odporúčaný teplotný regulator a vypaľovacie prislušenstvo- nižšie. Vonkajšie rozmery: š.700 x h.830 x v.700 x v2. 1010 mm š.....vonkajšia šírka (pri

kúpiť