Otváram stránku

PLASTOVÉ OBÁLKY

ARIEL odstraňovač škvŕn color

Ariel Professional odstraňovač škvŕn 500 g  odstraňovač škvŕn na farebné prádlo  je veľmi účinný odstraňovač škvŕn do práčky ktorý dokáže jemne a efektívne odstrániť najrôznejšie typy škvŕn z bielizne. Vhodný aj na vlnu a hodváb. Určený pre všetky typy škvŕn (napr. Ako mastné škvrny, bielkovinové, škvrny od ovocia, kávy alebo škvrny od červeného vína).  Vhodný pri všetkých teplotách. Varovanie:Produkt je špecifikovaný ako dráždivý.  Pred použitím si prečítajte informácie na štítku výrobku. Varovanie:   silne dráždi oči, skladujte mimo dosah detí. Pri zasiahnutí očí, okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody. Pri požití nevyvolávajte zvracanie, dieťatu hroí nebezpeiče vdýchnutiu vytvorenej peny, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal tohoto výrobku alebo označenie.